Fontos év eleji teendők!

Fontos Információk az éveleji teendőkről!

Június hónapban felvételizett és felvételt nyert növendékeknek (akiknek még nincs tanulói jogviszonya a zeneiskolában), szíveskedjenek személyesen beiratkozni, mely az alábbi időpontokban lehetséges:

Augusztus 24. szerda 9.00-11.30 óráig
Augusztus 24. csütörtök 14.00-16.30 óráig
Szeptember 1. 2. 14.00-18.00 óra között


Szeptember 7. szerda 14.00-16.00 óráig: órarend egyeztetés az Izsák és az Öveges iskolákban tartott hangszeres és szolfézs órák időpontjáról

Szeptember 8. csütörtök: 13.30-17.30 óráig: óraegyeztetés a szülőkkel, növendékekkel a zeneiskola épületében (Köztársaság u. 2/a.)

Szeptember 12. hétfő: Első tanítási nap

Zalaegerszeg, 2022. 08. 10.

Győrffyné Könczöl Tímea
intézményvezető