Iskolánk története

Az alapfokú művészetoktatási intézményt 1953. szeptember 1-jén alapították. Jelenlegi épületében – melyet az országban elsőként kifejezetten zeneoktatás céljára építettek – 1961. decemberétől működik. Az intézmény első igazgatója Németh Gusztáv volt, majd őt az évek, évtizedek folyamán Bánky József, Ivasivka Mátyás, Varga Ferenc, Jakab Zoltán, Vannay János, Vajda József, Tóthmátyás Lajos és Guerra Gusztáv, Pápai János, Horváth Károly követte. Az iskola jelenlegi igazgatója Győrffyné Könczöl Tímea.

A tanulói létszám 550-600 fő, a tanári létszám 32 fő. Az intézmény 20 éves fennállásának alkalmából vette fel a Zala megyében élő és itt verseléssel, dalgyűjtéssel is foglalkozó Pálóczi Horváth Ádám /1760-1820/ nevét, aki a kor hírességeinek – többek között Csokonainak és Kazinczynak – a baráti, ismeretségi köréhez tartozott.

Az iskola az 1965-ben alapított zeneóvodai tanszaktól kezdődően – az 5 éves kortól a 22 éves korig – biztosítja a zenetanulás lehetőségét szinte az összes klasszikus és népzenei hangszeren. Tanulóink az előképző, vonós, fa- és rézfúvós, ütő, zongora, ének, gitár és népzene tanszakokon folytatják tanulmányaikat. Kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal tehetségekre, számukra megemelt óraszámban folyik a hangszeres, zeneelméleti képzés. Felkészítjük őket középfokú és felsőfokú zenei tanulmányokra, ennek eredményeképp sokan szereztek zenetanári, illetve előadóművészi diplomát.

A 2007-es évben a művészeti iskolák minősítésen vettek részt, ahol a Pálóczi Zeneiskola kiváló minősítést ért el. Az elismerésben nagy szerepe van a kollégák, növendékek felkészültségével elért versenyeredményeiknek, a hozzá párosult nagyfokú hivatástudatnak.

Az intézmény Ifjúsági Fúvós és Ifjúsági Vonószenekara, Leánykara, kamarazenei együttesei, tánccsoportjai, rendszeresen fellépnek helyi, megyei és országos rendezvényeken. Tanulóink az intézmény által szervezett házi és ünnepi növendék hangversenyeken kívül rendszeresen részt vesznek országos versenyeken is, ahol már sok szép siker született, művészi pálya indult.

Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát az 1999-ben alapított Gyermekművészetért Alapítvány is segíti.

Az intézmény tanárai aktív tagjai a Városi Szimfonikus Zenekarnak, a Hevesi Sándor Színház Zenekarának, a Városi Fúvószenekarnak, a Városi Vegyeskarnak és a Canterina Kamarakórusnak. Előadóként részt vesznek tanári, kamarazenei és szóló hangversenyeken és népzenei bemutatókon.

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola tagja a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Országos Szövetségének.