Győrffyné Könczöl Tímea

Zala megye kisvárosában, Pacsán születtem. Zenei tanulmányaimat a helyi általános iskolában kezdtem Agócs Józsefné, majd Sabján Edit növendékeként. Zeneművészeti szakközépiskolát szolfézs-zeneelmélet szakon Szombathelyen, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Zeneiskolai Tanárképző Tagozatán szolfézs-zeneelmélet-karvezető szakon végeztem. Felsőfokú karvezetői oklevelet Budapesten, “master” diplomát Szombathelyen szereztem.2001-ben a BME közoktatási vezető szakvizsgát tettem.1987-től dolgozom a Pálóczi zeneiskolában, mint szolfézstanár, a tanszak munkájának vezetése is feladatom volt. 1998-tól igazgatóhelyettesi megbízást kaptam, majd 2004 augusztusától, immáron negyedik vezetői cikluson át irányítom a zeneiskola szakmai tevékenységét.Az elmúlt évtizedek során számos tanítványom választotta hivatásul a zenei pályát,akik tanulmányaikat közép-, illetve felsőfokon szolfézs-zeneelmélet főtanszakon  folytatták. Munkám során kiemelt figyelmet szánok az óvodáskorú gyermekek zenei nevelésére, a tehetséggondozásra, a kamarazenére. Furulya szakos növendékekkel, kamaraegyüttesekkel rendszeresen fellépek, mint zongorakísérő, korrepetitor.