Gyermekművészetért alapítvány

Az alapítvány politikamentes, társadalmi- közösségi szervezet. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet, mely céljai megvalósítása érdekében olyan feladatokat lát el, amelyek az 1997. évi CX törvény 76. §. /2/ bek. b, c, d és g/ pontjai alapján a települési önkormányzat feladatát képezik.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait.

Az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a kulturális oktató-nevelő tevékenység, amelyeket céljain és feladatain keresztül valósít meg.

Az adó 1 %-át az alábbi számlaszámra fogadjuk: OTP-11749008-20164193
Az alapítvány adószám: 18961467-1-20.

Az alapítvány létrehozásának dátuma: 1999. szeptember 28.

Alapítók: Győrffyné Könczöl Tímea, Vörös István

Az alapítvány célja:

>> Az ifjúság tánc- és zenei nevelésének, oktatásának elősegítése, zenei és tánc ismereteinek bővítése.
>> A tehetséges és /vagy szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok zenei és tánc tanulmányainak segítése.
>> A zeneoktatás és táncoktatás intézményi feltételeinek támogatása.

Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:


>> Zene és tánc szaktáborok, képzések és versenyek rendezése.
>> Külföldi cserekapcsolatok kiépítése.
>> Ifjúsági zenekarok, amatőr művészeti együttesek tevékenységének, működésének támogatása.
>> Rendezvények támogatása és megszervezése.
>> Tanulói ösztöndíjak odaítélése.
>> A tanulói és az intézményi eszközvásárlás támogatása.
>> A zene és táncoktatást szolgáló intézményi infrastruktúra, tárgyi eszközpart bővítésre, korszerűsítése, fejlesztése.
>> Kulturális és oktatási rendezvények, programok támogatása
>> Kiállítások, rendezvények szervezése, írásos anyagok, egyéb információhordozók kiadása.
>> Adományszervező tevékenység folytatása.

A „Gyermekművészetért” Alapítvány kuratóriumának tagjai:

Elnök: Sebestyén Ferenc

Tagok:
Dr. Krénusz Rita
Décsy-Paál Enikő.