XV. Országos Lubik Imre TrombitaversenyTisztelt érdeklődők, a legfrissebb információkat a versenyről az alábbi linken érik el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras
XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY

A verseny időpontja: 2020. november 13-15.

Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola

A verseny célja: A trombita tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny lebonyolítási rendje: Iskolai válogatók,Területi válogatók; Országos döntő.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2009. szeptember 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2005. augusztus 31. között,
V.  korcsoport: 1998. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között született tanulók.

A nevezés feltétele:

A versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

Azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (osztály) követelményét teljesítették trombita hangszeren.

Nevezni kizárólag a tanuló életkora szerinti korcsoport versenyére lehet.

A nevezés akkor érvényes, ha a nevező az évfolyam (osztály) elvégzését igazoló bizonyítvány másolatát mellékeli a nevezési laphoz, melyet a területi válogatót rendező iskola részére kell elektronikus formában elküldeni.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg vagy korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.


ORSZÁGOS DÖNTŐ

Az országos döntő az I. és V. korcsoport számára 1 fordulós, a II-III-IV. korcsoport esetén két fordulóban zajlik!

A verseny követelményei:

A nevezéskor leadott versenyanyagon a későbbiekben nem lehet változtatni.

A szabadon választott műnek stílusában és karakterében eltérőnek kell lennie a kötelező/kötelezőként választható zeneműtől!

I. és V. korcsoport esetén a területi válogatón és az országos döntőn előadott szabadon választott mű lehet azonos.

A versenykiírásban az illető korcsoport területi válogatójára vagy/és országos döntőjére megadott kötelező, vagy kötelezőként választható művek egyikét sem lehet szabadon választottként előadni a verseny során.

A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező! A szabadon választott mű időkeretének túllépése esetén a versenybizottságnak jogában áll annak előadását leállítani. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáinak jegyzékét a nevezéskor pontosan meg kell adni. Nevező köteles továbbá a verseny helyszínén a leadott jegyzék szerinti kottákat regisztráláskor bemutatni!

A verseny anyaga: Az Országos döntő anyaga fordulónként egy kötelező/kötelezőenválasztandó mű, valamint egy szabadon választott előadási darab

I. korcsoport:

Kötelező mű:

Sugár Rezső: Dal és tánc

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./5.sz. Z.12657)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 5 percben.

II. korcsoport:

Első forduló:

Kötelező mű:

A.Marcello: Adagio

(Trombita Répartoire zeneiskolásoknak EMB Z.14.277)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 6 percben.

Második forduló:

Kötelező mű:

Székely Endre: Rondino

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./61.sz. Z.12657)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 6 percben.

III. korcsoport:

Első forduló:

Egy kötelezőként választható mű az alábbiak közül:

Georg Philip Telemann: F-dúr szonáta II-I. tétele (I. tétel ismétlés nélkül)

(Varasdy-Orbán, EMB Z.13270)

vagy

A. Diabelli: Szonatina I. Andante cantabile és III. Rondo Allegro tétele (ismétlés nélkül)

(Varasdy-Orbán EMB Z.13271)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

Második forduló:

Egy kötelezőként választható mű az alábbiak közül:

Bogár István: Karaktervariációk egy magyar népdalra.

(Editio Musica Budapest EMB 15078)

vagy

Guillaume Balay: Andante et allegro

(imslp.org-ról letölthető vagy Alphonse Leduc – AL22802)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

IV. korcsoport:

Első forduló:

Egy kötelezőként választható mű az alábbiak közül:

(Timofei Doksitzer-féle barokk gyűjteményből.) Iskola honlapjáról letölthető.

vagy

D. Cimarosa: F-dúr Concerto I-II. tétel

(Sztán: 4 előadási darab FAM Zenei Kiadó 019)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben..

Második forduló:

Kötelező mű:

Philippe Gaubert: Cantabile et Scherzetto

(letölthető www.imslp.org)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

V. korcsoport:

Kötelező mű:

Georges Hüe: Premier Solo

(letölthető www.imslp.org, kiadásban: Alphonse Leduc -– AL24679)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 8 percben.

Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénilegértékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Hangszín, hangindítás, intonáció; ritmusjáték, tempóválasztás éstempótartás; artikuláció; stílus-tudatosság; dinamikai utasítások betartása, árnyalatokban gazdag megvalósítása; frazeálás; hangterjedelem és állóképesség; technikai koordináció; szöveghűség; érzelmileg átélt művészi formálás.

A verseny díjai: A versenybizottság a döntőben korcsoportonként I., II., III. helyezést éskülöndíjakat adhat ki. A díjak megoszthatók, visszatarthatók. A zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet.

A nevezés az országos döntőre Aversenykiírás mellékleteként megjelenő –az Oktatási Hivatal,illetve az országos döntőt rendező iskola honlapjáról (www.zegzene.hu) letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával és akottajegyzékkel együtt a fenti elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2020. október 15-ig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 15.


TERÜLETI VÁLOGATÓK

A területi válogatók ideje: 2020. szeptember 25-től október 10-ig.

Területi válogatók anyaga: Egykötelező és egy szabadon választott zenemű

  1. korcsoport:

Kötelező mű:

H. Purcell: Trombitaszó és ária

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola I./150. sz. Z. 12485)

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 5 percben.

II. korcsoport:

Megegyezik az Országos döntő első fordulójának anyagával

III. korcsoport:

Megegyezik az Országos döntő első fordulójának anyagával

IV. korcsoport:

Megegyezik az Országos döntő első fordulójának anyagával

V. korcsoport:

Kötelező mű:

T. Albinoni: Esz-dúr Concert I.-II. tétel (ismétlés nélkül)

(Timofei Doksitzer-féle barokk gyűjteményből.) Iskola honlapjáról letölthető.

Egy szabadon választott mű:

Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy, vagy több tétele maximum 8 percben.


Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium,

OM azonosító: 027425

7624 Pécs, Radnics u. 9.

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium,

OM azonosító: 200423

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.

Honlap: www.szegedikonzi.hu

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanádmegye.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031231

4024 Debrecen, Vár u. 1.

Honlap: www.debrecenizenede.hu

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola,

OM azonosító: 039990

2120 Dunakeszi, Bem u. 27.

Honlap: www.ffami.sulinet.hu

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola,

OM azonosító: 039924

3300 Eger, Dobó tér 13.

Honlap: www.egerzene.hu

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 037167

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

Honlap: www.kisfaludy.hu

Terület: Győr-Moson-Sopron,Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Honlap: www.mzmsz.hu

Rendező:Budapest XXIII. Kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,

OM azonosító: 040204

1239 Budapest, Grassalkovich u. 169.

Honlap: www.galamboszeneiskola.sulinet.hu

Terület: Budapest.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2020. szeptember 11-ig.

A nevezés módja: Aversenykiírás mellékleteként megjelenő –az Oktatási Hivatal, illetve aterületi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával és a kottajegyzékkel együtt a területi

válogatót rendező iskola/előkészítő honlapján szereplő elérhetőségre, a budapesti területi válogatóra jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre kell eljuttatni elektronikusformában 2020. szeptember 11-ig.

A nevezési határidőt be kell tartani!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola/szervezet küld.

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakítottértékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Hangszín, hangindítás, intonáció; ritmusjáték, tempóválasztás éstempótartás; artikuláció; stílus-tudatosság; dinamikai utasítások betartása, árnyalatokban gazdag megvalósítása; frazeálás; hangterjedelem és állóképesség; technikai koordináció; szöveghűség; érzelmileg átélt művészi formálás.

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és azországos döntőt rendező iskola határozza meg. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő

Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 15.